Tanku s Mattoni a cestuj celé léto!

Tanku s Mattoni

Ako hrať

  1. Nakúp 3 fľaše Mattoni 1,5 l.
  2. Ponechajte si účtenku - obsahuje kód do hry.
  3. Zadaj do aplikácie 6 posledných znakov z DKP kódu, ktorý je na účtenke.
  4. Hraj!

Prajeme veľa šťastia v hre!

Hra

  1. Hráč obracia vždy 2 polia.
  2. Ak sa netrafí do rovnakých obrázkov, musí polia obrátiť späť, inak hráč nemôže pokračovať v hre obracaním ďalších polí.
  3. Pokiaľ hráč obráti rovnaké obrázky, načíta sa mu bod za správnu dvojicu.

Hrať hru

Odpočet 1:00
Skóre
0
Ukázka účtenky

Táto stránka nie je Vaším prehliadačom podporovaná.